FAQs Complain Problems

कमलामाई नगरपालिकाबाट पास भएका नियमावलीहरु

नियमावलीहरु

१. कमलामाई नगरपालिका, नगरकार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४

२. कमलामाई नगरपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण(कार्यविधि) नियमावली

३. नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन)  नियमावली, २०७४