FAQs Complain Problems

कार्यक्रम संचालन को भुक्तानी

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
सुलोचना लुईटेल
सेवा दिने कार्यालय: 
कमलामाई नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि
  • अनुगमन प्रतिवेदन (सम्बन्धित वडा वा शाखाको)
  • कार्यक्रम संचालनको फोटो
  • विल भरपाई र अन्य प्रमाणहरु
  • सम्बन्धीत फाँटकोे टिप्पणी
  • अन्य आवश्यक प्रमाणहरु