FAQs Complain Problems

कार्यक्रम संचालन सम्झौता

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
सुलोचना लुईटेल
सेवा दिने कार्यालय: 
कमलामाई नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  •  तोकिए वमोजिमको व्यहोरा खुलेको निवेदन्
  •  निवेदन उपर नगरपालिकावाट भएको निर्णय प्रति
  • कार्यक्रमको प्रस्तावपत्र
  • वडा शाखाको सिफारिस