FAQs Complain Problems

झगडियाहरु वीच मध्यस्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
टंक विक्रम थापा
सेवा दिने कार्यालय: 
कमलामाई नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  •  झगडियाहरुको संयुक्त निवेदन ।
  •  झगडियाहरुको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
  •  मध्यस्थ कर्ताको चयन