FAQs Complain Problems

प्रशासन शाखा

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
शुशिल कुमार बर्मा
सेवा दिने कार्यालय: 
कमलामाई नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • सम्बन्धीत कार्य को विषयमा व्यहोरा खुलेको निवेदन
  • तोकिएको अन्य कार्य