FAQs Complain Problems

वडा नं. ७, माझीटार

वडा नं. ७ को कार्यालय, माझीटार

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

क्र.सं. पद नाम फोटो सम्पर्क नं.
वडा अध्यक्ष कर्ण बहादुर घिसिङ्ग ९८५१२३०६८१
वडा सदस्य वेन कुमारी वस्नेत ९८१०२६४००५
वडा सदस्य उषा वि‍.क. ९८१२०९४९१४
वडा सदस्य साेम बहादुर वल ९८०९६९०८३२
वडा सदस्य शुकु लाल लामा ९८६९१०२०८२

कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं. नाम पद तह फोटो सम्पर्क नं.
खड्ग वहादुर मगर वडा सचिव अधिकृतस्तर छैठौँ ९८०४८९८८४४
बुद्ध कुमार बल सव - इन्जीनियर सहायक स्तर पाचौँ ९८२५८२१५१५
सुमिता राई सहायक कम्प्युटर अप्रेटर सहायक स्तर चाैथाे ९८२६८०७४००
निर्मला कुमारी पाल्पाली' कार्यालय सहयोगी श्रेणीविहिन ९८१४८१००४३
पवित्रा दमाई कार्यालय सहयोगी श्रेणीविहिन   9825821421

जनसंख्या: ७२०५

घरधुरी प्रतिशत : ८.८६

क्षेत्रफल (व.कि.मी.): २८.७१

सम्पर्क नम्बर:  ९८०४८९८८४४

सम्पर्क ईमेल:  kamalamaimun.ward7@gmail.com

Undefined
Population: 
७२०५
Ward Contact Number: 
९८०४८९८८४४
Weight: 
7