FAQs Complain Problems

विद्यालय व्यवस्थापन खर्च निकासा सम्बन्धमा ।

कमलामाई नगरपालिकाभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यालय व्यावस्थापन खर्च निकासा भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

image: