FAQs Complain Problems

सुचना अद्यावधिक सम्बन्धमा

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
रमा देवकाेटा
सेवा दिने कार्यालय: 
कमलामाई नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • नगरपालिकाको सुचना, परिपत्र, निर्णयहरु  लगायत अन्य गतिविधीहरु वेभ साईडमा अद्यावधिक गर्ने
  • Twitter & Facebook  page मा अद्यावधिक गर्ने
  •  तोकिएको अन्य कार्य गर्ने