FAQs Complain Problems

सुचिकृत सम्बन्धमा

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
ईश्वर बहादुर दर्लामी
सेवा दिने कार्यालय: 
कमलामाई नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • व्यहोरा खुलेको निवदेन
  • गत आर्थिक वर्षको कर चुक्ता
  • भ्याट दर्ता प्रमाण पत्र को फोटो कपि
  • व्यावसाय प्रमाण पत्र को फोटो कपि
  • सम्बन्धीत पालिका वा कमलामाई नगरपालिकामा व्यावसाय कर तिरेको प्रमाण
  • अन्य आवश्यक प्रमाणहरु